X

Entek iň amatly öndürijiligi üpjün edip, energiýa töleglerine pul tygşytlap bilýän potolok gözleýärsiňizmi?Hytaýyň Guangdong welaýatynda ýerleşýän potolok janköýerleriniň professional öndürijisi bolan ZhongShan GESHENG Co., Ltd.

Önümlerimiz

hakda
Geşen

2005-nji ýylda döredilen we Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Zhongshan şäherinde ýerleşýän ZhongShan GESHENG Co., potolok muşdaklarynyň gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji.Gaty hil gözegçiligini we oýlanyşykly müşderi hyzmatyny ýerine ýetirip, DC motorynyň kämillik ösüş ukybyna eýe we OEM & ODM-ni kabul edýäris.Şekerli fan önümleri adaty köp gatly tagtalary we ABS fan pyçaklaryny, gaty agaç fanat pyçaklaryny, demir demir we alýumin ýapraklaryny, şeýle hem göze görünmeýän potolok janköýerlerini, kelleleri we ýatylýan otaglary silkmek üçin kiçi janköýerleri we beýikligi 3-7 metr bolan uly potolok janköýerlerini öz içine alýar. , şeýle hem, Bluetooth sazy ýa-da TUYA we WIFI bilen uzakdan we akyl bilen dolandyrylýanlary.

Önümleri maslahat beriň

habarlar we maglumatlar